Herroepingsvoorwaarden en formulier

De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot de goederen betaald zijn door U.
Mocht U niet binnen 14 dagen betalen, krijgt U een herinnering en 14 dagen daarna zullen wij op Uw kosten de verschuldigde bedragen vorderen via een incassobureau.

Modelformulier voor herroeping downloaden